Zamówienia publiczne

Realizacja Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 1. Plan zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rok 2017, których wartość przekracza 30 000 euro.
 2. Plan zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rok 2018, których wartość przekracza 30 000 euro.
 3. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa opon do ładowarki teleskopowej Bobcat TL 470 wraz z wymianą” w ramach umowy nr: RPLU.06.03.00-06-0001/16-00 z dn. 29 maja 2017 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
 4. Ogłoszenie o zamówieniu pn.„Utwardzenie terenu kostką brukową betonową parku maszynowego dla pojazdów i sprzętu” w ramachProjektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020
 5. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup i dostawa opon do ładowarki teleskopowej Bobcat TL 470 wraz z wymianą” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań RIPOK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:„Zakup i dostawa opon do ładowarki teleskopowej Bobcat TL 470 wraz z wymianą” dotyczącego Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
 7. Protokół sesji otwarcia  ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetargu ograniczonego pn.: „Utwardzenie terenu kostką brukową betonową parku maszynowego dla pojazdów i sprzętu” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:„Utwardzenie terenu kostką brukową betonową parku maszynowego dla pojazdów i sprzętu” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dlaRIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 9. Ogłoszenie w spr. post. o udziel. zam. pub. prow. w trybie przetargu nieogr. pn.: Utwardzenie terenu kostką brukową betonową parku maszynowego dla pojazdów i sprzętu w ramach proj.pn.Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Woj.Lubelskim do wymagań RIPOK w ramach RPO WL na lata 2014-2020
 10. Ogłoszenie o zamówieniu pn. : „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej”  w ramach Projektu pn. Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK w ramach RPO WL na lata 2014 -2020.
 11. Sprostowanie do treści SIWZ dot. zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie i dostawa ładowarki teleskopowej” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK ” w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
 12. Zapytania i odpowiedzi do SIWZ w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  pn: „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020  z dnia 22-12-2017 i 29-12-2017
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 14. Zapytanie i odpowiedź do wzoru umowy dotyczącej prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskiem do wymagań RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 15. Protokół sesji otwarcia ofert z dn. 10.01.2018 r. w sprawie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania przetargowego pn. „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 17. Zapytanie cenowe pn. „Zakup i dostawa sprzętu i narzędzi do demontażu odpadów wielkogabarytowych.
 18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 19.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu i narzędzi do demontażu odpadów wielkogabarytowych w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 20.  Ogłoszenie o zamówieniu pn.„Zakup i dostawa pojazdów oraz sprzętów specjalistycznych” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 21. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki”.
 22. Zapytanie ofertowe na nadzór budowlany dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki”.
 23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Nadzór budowlany dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki” w ramach projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie przetargowe pn. „Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 25. Protokół sesji otwarcia ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa pojazdów oraz sprzętów specjalistycznych” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020
 26. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Część 2 zamówienia – „Zakup i dostawa pojazdu typu hakowic z przyczepą” w przetargu nieograniczonym pn „Zakup i dostawa pojazdów oraz sprzętów specjalistycznych” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 27. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki”.
 28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w sprawie przetargu pn. „Zakup i dostawa pojazdów oraz sprzętów specjalistycznych” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK”  w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 29. Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami w sprawie postępowania przetargowego pn. „Zakup i dostawa pojazdu typu hakowiec z przyczepą” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.”Zakup i dostawa pojazdów oraz sprzętów specjalistycznych” w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014-2020
 31. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zakup i dostawa pojazdu typu hakowiec z przyczepą”w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 32. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki”.
 33. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zakup i dostawa wstępnego rozdrabniacza elektrycznego, mobilnego”
 34. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki”
 35. Zaproszenie do składania ofert na nadzór budowlany dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki”
 36. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dokonanie dostawy pn. „Zakup i dostawa aparatury badawczej (stacji meteorologicznej)”
 37. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dla zadania: Zaprojektuj i wybuduj pn. „Zakup i dostawa kompletnej, fabrycznie nowej, elektronicznej wagi samochodowej najazdowej wraz z montażem i uruchomieniem”
 38. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dla zadania: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”