Zarządzenia

Zarządzenie Nr  9/18 Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. z dnia 24.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro

Zarządzenie Nr 6/18 Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. z dnia 25 maj 2018 r.  w sprawie wprowadzenia Zasad Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego na terenie zakładu zwanego „Batereją”

Zarządzenie Nr 5/18 Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o.      z dnia 25 maj 2018 r.  w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.

Zarządzenie Nr  7/17 Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. z dnia 07 grudnia 2017 r.  w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących przedmiot umowy nr ZZO.6.9.2017.ZP z dnia 08.11.2017 r. pn. „Utwardzenie terenu kostką brukową betonową parku maszynowego dla pojazdów i sprzętu” w ramach inwestycji pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w  województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”.

Zarządzenie Nr 6/2017 Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla udzielenia zamówień publicznych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 4/2017 Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. z dnia 17 października 2017 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Zagospodarowania MZC Sp z o.o. 

Zarządzenie Nr  3/17 Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zarządzenie Nr  2/17 Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro – na potrzeby realizacji projektu pn. „ Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014  2020.

 

Zarządzenie Nr  1/16 Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. z dnia 17 października 2016 r.   w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro netto