Kontakt

 Zakład Zagospodarowania Odpadów  MZC Sp. z o.o.

  22-200 Włodawa  ul. Żołnierzy WiN 22

   NIP 565-152-75-50

   REGON   365525530

KRS 0000642113

Kapitał zakładowy 5 000 zł.

 KONTAKT

 Sekretariat: tel./fax: 82 572-54-30

 e-mail: sekretariat@zzowlodawa.pl

 Prezes Zarządu: 797-438-990

 Główny Księgowy: 797-438-960

 Kierownik unieszkodliwiania odpadów: 797-438-991

 Składowisko: 797-438-992

Składowisko odpadów – Włodawa ul. Komunalna 22

 

PLAN DOJAZDU NA SKŁADOWISKO ODPADÓW