Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie każdej gminy znajduje się jeden PSZOK, który świadczy usługi odbierania odpadów od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 14.30. Adresy PSZOK w gminach:

 

a) Włodawa-miasto – ul. Żołnierzy WiN 22 (baza MPGK)
b) Hańsk – Hańsk Pierwszy, ul. Spokojna 2
c) Stary Brus – Kołacze nr 83 (stacja paliw)
d) Podedwórze – Podedwórze dz. Nr 782/2 (Urząd Gminy)
e) Sosnówka – Sosnówka nr 55 (Urząd Gminy)
f) Hanna – Dołhobrody nr 108a (p. Zelent)
g) Sławatycze – Mościce Dolne (Oczyszczalnia Ścieków)