Ochrona środowiska

Zasady segregacji odpadów

frakcja mokra:

– organiczne odpady kuchenne,
– odpady z bytowania zwierząt domowych,
– zmiotki, kurz z odkurzaczy,
– pieluchy i pielucho-majtki
– popioły z pieców i kominów domowych – w odrębnym pojemniku,
– odpady pochodzenia roślinnego (gałęzie, trawa, liście, owoce) – w odrębnym pojemniku

frakcja sucha:
– szkło,
– metale,
– tworzywa sztuczne,
– papier i tektura,
– odpady łazienkowe,
– jedno i wielomateriałowe opakowania (m.in. kartony po mleku i napojach).