Informacja o realizacji projektu

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. z siedzibą we Włodawie, w ramach Umowy nr RPLU.06.03.00-06-0001/16-00 o dofinasowanie Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 zrealizował następujące zadania:

  1. Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie dodatkowego taśmociągu pozimowego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki.
  2. Wykonano robotę budowlaną pn. „Utwardzenie terenu kostką brukową betonową parku maszynowego dla pojazdów i sprzętu”.
  3. Zakupiono:
   a) ogumienie do ładowarki teleskopowej Bobcat TL470 wraz z wymianą;
   b) sprzęt i narzędzia do demontażu odpadów wielkogabarytowych;
   c) ładowarkę teleskopową;
   d) sito mobilne bębnowe;
   e) wózek widłowy;
   f) kontenery na odpady KP 30 – 3 szt.;
   g) pojazd typu hakowiec z przyczepą;
   h) wstępny rozdrabniacz elektryczny, mobilny;
   i) aparaturę badawczą (stację meteorologiczną)
  4. Wyłoniono wykonawcę na nadzór budowlany dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki”.
  5. Wyłoniono wykonawcę na zadnie pn. „Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki”.

  Do zrealizowania w ramach Projektu pozostały następujące zadania:

  1. Zakup i dostawa wagi samochodowej najazdowej wraz z montażem.
  2. Wspólna kampania informacyjno – edukacyjna związana z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki odpadami na obszarze realizacji projektu.