Przekształcenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w spółkę prawa handlowego

Od dnia 1 października 2016 Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie zmienił formę działalności prawnej. Powstał Zakład Zagospodarowania Odpadów  MZC Sp z o.o. . Nowy NIP 565-152-75-50  nowy REGON 365525530. Spółka powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, działającego pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie, na podstawie art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia  o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2016 poz. 573 z późn. zm). Prezesem Zarządu został wybrany Konstanty Jan Wnuczuk.