Informacja o realizacji projektu

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. z siedzibą we Włodawie, w ramach Umowy nr RPLU.06.03.00-06-0001/16-00 o dofinasowanie Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 zrealizował następujące zadania: Wykonano dodatkowy taśmociąg poziomy wraz z podajnikiem rewersyjnym Read More…

Realizacja Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Plan zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rok 2017, których wartość przekracza 30 000 euro. Plan zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rok 2018, których wartość przekracza 30 000 euro. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa opon do ładowarki teleskopowej Bobcat TL 470 wraz z wymianą” w ramach Read More…