Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.

22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22

Przekształcenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w spółkę prawa handlowego

Od dnia 1 października 2016 Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie zmienił formę działalności prawnej. Powstał Zakład Zagospodarowania Odpadów  MZC Sp z o.o. . Nowy NIP 565-152-75-50  nowy REGON 365525530. Spółka powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, działającego pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie, na podstawie art. 22 […]

Opracowanie projektu budowlano -wykonawczego na budowę kwatery składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i objęte wydzielonym miejscem na odpady azbestowe

Zaproszenie do składania ofert na usługę pn. : „Opracowanie projektu budowlano -wykonawczego na budowę kwatery składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i objęte wydzielonym miejscem na odpady azbestowe”.pdf Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert oraz terminu składania ofert.pdf Formularz ofertowy.pdf Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.pdf Mapa projekt zagospodarowania terenu.pdf Opowiedzi na pytania.pdf Odpowiedzi na pytania cz.2 […]

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki”.

Zproszenie do składania ofert na usługę pn.: ” Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki”.pdf Formularz ofertowy .pdf Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf

Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Władze samorządowe  i delegacje zakładów pracy  oraz  licznie zgromadzeni mieszkańcy Włodawy wzięli udział w obchodach  225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja . Jak co roku , po  Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, delegacje przeszły ulicami miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po przemówieniu Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej – Łucji Pamulskiej złożono […]

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie © 2014 Frontier Theme